Disclaimer
Home Foto's wijkwerking Foto's allerlei Activiteiten Wijknieuws N.Kempen Tv Zaalversiering
Disclaimer De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van www.nieuwekempen.be. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen. www.nieuwekempen.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie. De website alsook de inhoud waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, die er eventueel zijn in opgenomen (= 'de informatie') behoren tot de intellectuele eigendom van  www.nieuwekempen.be . U hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site Bij bijna elk bezoek aan de website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. www.nieuwekempen.be  beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat  enkel de basis informatie opslaat in de log files. dwz op welk moment welke pagina's werden bekeken.. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes. www.nieuwekempen.be   behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit Privacy Statement te wijzigen.